Voor werkgevers

Bent u een werkgever en wilt u iets betekenen voor jongeren? Wij nodigen u graag uit om met de jongeren kennis te maken tijdens een sportactiviteit.

Er zijn in gemeente Hardenberg helaas nog teveel jongeren die aan de rand van de maatschappij staan en vaak risicovol gedrag vertonen. Ze raken sneller in conflict met mensen om hen heen, komen (vaak) afspraken niet na en zijn niet of nauwelijks gemotiveerd door bijvoorbeeld problemen in de privésfeer. Problemen die nadelige gevolgen hebben voor de carrière kansen van deze kwetsbare jongeren en waar ze vaak zelf niets aan kunnen doen.

Wilt u zich maatschappelijk inzetten voor deze jongeren en de kansen benutten van de kwaliteiten van deze bijzondere jongeren? Neem dan snel contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.