United we stand

Op 1 september 2015 is Stichting Hardenberg United opgericht. Een stichting zonder winstoogmerk, die zich richt op de vitaliteit en economische zelfstandigheid van jongeren tussen 18 en 27 jaar die nog een extra kans verdienen. Op deze pagina vindt u hoe wij deze jongeren ondersteunen en begeleiden bij het krijgen van deze nieuwe kans.

Fase #1

De eerste fase staat dan ook voornamelijk in het teken van bewegen en een gecombineerde leefstijl (mix van gezond bewegen, gezonde voeding, gezond zelfbeeld). Dit is een programma van 12 weken waarbij de begeleiding van de jongeren essentieel is. In deze fase komen de volgende zaken aan bod:

 • Sportactiviteiten

 • Theorieles

 • Speciale Thema's

 • Bedrijfsbezoek

 • 2x per week á 1,5 uur door de jongeren zelf gekozen verschillende laagdrempelige sportactiviteiten.

 • 2x per week á 1,5 uur door de jongeren zelf gekozen verschillende laagdrempelige sportactiviteiten.

 • 2x per week á 1,5 uur door de jongeren zelf gekozen verschillende laagdrempelige sportactiviteiten.

 • 2x per week á 1,5 uur door de jongeren zelf gekozen verschillende laagdrempelige sportactiviteiten.

Fase #2

Als de jongeren fase 1 hebben afgerond start fase 2 en worden ze geïntroduceerd bij de vrijwilligers die werkzaam zijn op sportpark De Boshoek en andere sportverenigingen in Hardenberg, om kennis te maken met diverse werkzaamheden. In deze fase komen de volgende zaken aan bod:

 • Werkzaamheden

 • Sportactiviteiten

 • Coaching

 • 2x per week een dagdeel (circa 4 uur) uitvoeren van diverse werkzaamheden.

 • 2x per week een dagdeel (circa 4 uur) uitvoeren van diverse werkzaamheden.

 • 2x per week een dagdeel (circa 4 uur) uitvoeren van diverse werkzaamheden.

Fase #3

Bij het succesvol doorlopen van de fases 1 en 2 moeten de volgende resultaten zijn bereikt: verbetering fysieke conditie, verandering gedrag naar gezonde en actieve leefstijl, een groter sociaal netwerk, verbeterde structuur dag- en weekindeling, verbetering algeheel welbevinden (motivatie, zelfvertrouwen, etc.) en toename kans op (betaalde) arbeid. In fase 3 wordt verder gewerkt aan de fysieke conditie, onderwijs, werknemersvaardigheden, sollicitatietraining en het opdoen van zoveel mogelijk verschillende werkervaring op het sportpark of bij omliggende sportverenigingen. Deelnemers die daartoe in staat zijn, willen we stimuleren om:

 • Werkervaring

 • Instromen onderwijs

 • 2x per week á 1,5 uur door de jongeren zelf gekozen verschillende laagdrempelige sportactiviteiten.

 • 2x per week á 1,5 uur door de jongeren zelf gekozen verschillende laagdrempelige sportactiviteiten.

 • 2x per week á 1,5 uur door de jongeren zelf gekozen verschillende laagdrempelige sportactiviteiten.

Aanmelden pilot

De pilot start in mei 2016 en in groepen van circa 12 jongeren worden 3 fases doorlopen. Elke fase duurt 12 weken waarbij sport en onderwijs centraal staan. Wil jij mee doen aan dit project, en hierdoor een nieuwe kans krijgen? Meld je dan nu aan!

Aanmelden