Fase 3

Bij het succesvol doorlopen van de fases 1 en 2, de jongeren zijn dan inmiddels 6 maanden bezig, moeten de volgende resultaten zijn bereikt: verbetering fysieke conditie, verandering gedrag naar gezonde en actieve leefstijl, een groter sociaal netwerk, verbeterde structuur dag- en weekindeling, verbetering algeheel welbevinden (motivatie, zelfvertrouwen, etc.) en toename kans op (betaalde) arbeid. In fase 3 wordt verder gewerkt aan de fysieke conditie, onderwijs, werknemersvaardigheden, sollicitatietraining en het opdoen van zoveel mogelijk verschillende werkervaring op het sportpark of bij omliggende sportverenigingen.

Deelnemers die daartoe in staat zijn, willen we stimuleren om:

  • Buiten het sportpark bij een werkgever werkervaring op gaan doen.
  • Vrijwilligerswerk te laten doen.
  • Instromen naar Entree onderwijs.

Als jongeren uitstromen naar (vrijwilligers)werk of onderwijs proberen we sport wel als wekelijks terugkerend onderdeel te handhaven. Dit kan door het realiseren van een lidmaatschap bij sportvereniging of door blijvende deelname aan het sportaanbod bij Hardenberg United (twee keer per week).