Fase 2

Als de jongeren fase 1 hebben afgerond en de stap hebben gezet van "kansarm" naar "kansrijk" worden ze geïntroduceerd bij de vrijwilligers die werkzaam zijn op sportpark De Boshoek en andere sportverenigingen in Hardenberg, om kennis te maken met diverse werkzaamheden.

De weekindeling ziet er volgt uit:

  • 2x per week een dagdeel (circa 4 uur) uitvoeren van diverse werkzaamheden.  
  • 2x per week á 1,5 uur verschillende  sportactiviteiten.
  • 1x per week begeleiding in o.a. sollicitatietraining, financiële ondersteuning, begeleiding richting opleiding (entree onderwijs of hoger) en/of theorieles of behandelen door jongeren zelf gekozen thema’s.