Fase 1

De eerste fase staat dan ook voornamelijk in het teken van sport en een gecombineerde leefstijl (mix van gezond bewegen, gezonde voeding, gezond zelfbeeld).

Dit is een programma van 12 weken waarbij de begeleiding van de jongeren essentieel is. De weekindeling ziet er als volgt uit:

  • 2x per week á 1,5 uur door de jongeren zelf gekozen verschillende laagdrempelige sportactiviteiten.
  • 1x per week á 2 uur theorieles of behandelen door jongeren zelf gekozen thema’s.
  • De eerste 6 weken (1x per week 2 uur) wordt speciale thema’s behandeld.
  • Bedrijfsbezoek (1 á 2 keer in de periode van 12 weken).

Het gaat in fase 1 niet alleen om het resultaat, maar vooral om de manier waarop dat resultaat bereikt wordt. Het is de bedoeling een groter bewustzijn rondom bewegen en een actieve leefstijl te creëren. Wanneer er samen plezier beleefd wordt aan de beweeg-activiteiten is de kans groter dat de deelnemers na afloop elkaar zullen stimuleren om te blijven bewegen en te werken aan een opleiding, vrijwilligerswerk en/of betaald werk. Het groepsproces, positieve ervaringen en beloningen spelen daarbij een grote rol.